Privacy Policy

Sandra Hair and Beauty Centre hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de webwinkel van Sandra Hair and Beauty Centre en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de webwinkel van Sandra Hair and Beauty Centre maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens
Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: webshop Sandra Hair and Beauty Centre leest geen van uw privé online communicaties.

Gebruik Persoonsgegevens
Sandra Hair and Beauty Centreverzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre te beheren en om de door u gevraagde services te leveren.
De  webshop van Sandra Hair and Beauty Centre gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanuit webshop Sandra Hair and Beauty Centre en haar relaties. Vanuit Sandra Hair and Beauty Centre kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

De webshop van Sandra Hair and Beauty Centre verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Vanuit Sandra Hair and Beauty Centre kan van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden.

Daarbij mag de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

De webshop van Sandra Hair and Beauty Centre gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De webshop van Sandra Hair and Beauty Centre, houdt bij welke websites en pagina’s onze klanten bezoeken op de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre, om te bepalen welke onderwerpen, producten het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre en internet naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Sandra Hair and Beauty Centrezal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre of de site; (b) om de rechten of eigendom van webshop Sandra Hair and Beauty Centre te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de webshop Sandra Hair and Beauty Centre, of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies
De webshop van Sandra Hair and Beauty Centre gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u webshop Sandra Hair and Beauty Centre pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Webshop Sandra Hair and Beauty Centre site of services, zal de cookie Webshop Sandra Hair and Beauty Centre helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken.

Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Webshop Sandra Hair and Beauty Centre Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Webshop Sandra Hair and Beauty Centre kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de website en webshop van Sandra Hair and Beauty Centre services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens
De website en webshop van Sandra Hair and Beauty Centre stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. De webshop van Sandra Hair and Beauty Centre stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring
De webshop van Sandra Hair and Beauty Centre zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Wij van Sandra Hair and Beauty Centre raden u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Webshop Sandra Hair and Beauty Centre uw informatie beschermt.

Contact Informatie
Webshop Sandra Hair and Beauty Centre heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat de webshop van Sandra Hair and Beauty Centre niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Sandra Hair and Beauty Centre via contactformulier. Er zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verricht worden om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.